Name tag – engraved plastic Kona / White – round corners – pin

Home/Kona, pin, plastic, round corner/Name tag – engraved plastic Kona / White – round corners – pin