Name tag – engraved plastic Celadon Green / White – square corners – pin

Home/Celadon Green, pin, plastic, square corners/Name tag – engraved plastic Celadon Green / White – square corners – pin